Ecotaxa o impost turístic

Mariano Moragues presenta el debat

Antoni Sansó (Goven Balear)

Macià Blázquez (GOB)

Forteza Rei (hoteler)

Tòfol Soler (Assemblea Sobiranista)

Torn de rèplica i preguntes